Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

FIJNE ACCESSOIRES

Een fabriek (van het Latijnse manus 'hand' en het Latijn. facere 'build', 'do', 'make', 'manufacture') is een productiefaciliteit van ambachtslieden van verschillende beroepen of zeer gespecialiseerde subwerkers van een ambacht waarvan de verschillende werkprocessen gericht zijn op het produceren van een gemeenschappelijk eindproduct. In veel delen van de wereld zijn fabrieken nu slechts een kleinschalig productiebedrijf. In de Europese economische geschiedenis vervingen ze middeleeuwse ambachten en werden ze zelf verdrongen door fabrieken als onderdeel van de industrialisatie. De fabrieken verschillen van laatstgenoemde doordat ze minder mechanische uitrusting hebben en voornamelijk met de hand werken, hoewel de definitiegrenzen vloeiend kunnen zijn. Fabrieken ontstonden in Europa, vooral in de vroegmoderne tijd, uit zowel particuliere als staatsinitiatieven.

Inhoudsopgave

1 Definitie en geschiedenis

2 Oorsprong

3 verhalen

3.1 Frankrijk

3.2 Rest van Europa

3.21 Pruisen

3.22 Spanje en Portugal

3.23 Polen-Litouwen

3.3 Buiten Europa

4 Kritiek

5 De moderne term

6 Zie ook

7 Literatuur

8 weblinks

9 individueel bewijsmateriaal

Ondubbelzinnigheid en geschiedenis

Porseleinfabriek Augarten (Leopoldstadt, Wenen, Oostenrijk)

Een fabriek ontstaat op verschillende manieren:

De combinatie van verschillende ambachten tot een werkhuis. Voorheen gedecentraliseerde, zelfstandige beroepen werken nu centraal onder één dak. Zo werken houtdraaiers, slotenmakers, vergulders en andere gildeleden samen in een koetsenfabriek en hebben ze een gemeenschappelijk doel.

De dissectie van een vaartuig. Een breed scala aan activiteiten in een beroep wordt uitgevoerd door zeer gespecialiseerde werknemers, nadat ze in afzonderlijke stappen zijn opgesplitst. Zo verplaatste het Koninklijk Pakhuis in Berlijn spinners en wevers, wat ook werd gezien als een prototype van een gecentraliseerde productie.

Samenvatting en ontleding weerspiegelen de arbeidsverdeling en leiden tot een algemene toename van de productiviteit. Hoewel de technische vooruitgang hand in hand gaat met de arbeidsdeling, komt deze vooral tot uiting in de productie van nieuwe gereedschappen en de verfijning van bestaande. Het overwint niet het volledig ambachtelijke karakter van de productie in fabrieken.

In de 18e eeuw en 19. In de 19e eeuw werden de termen werkplaats, fabriek en fabriek vaak door elkaar gebruikt.[1] Gedurende deze tijd hadden fabrieken soms de term ‘fabriek’ in hun naam omdat dit een vooruitstrevend productie- en operationeel systeem symboliseerde.[2]

Evolutie

Bewijs Dit artikel of de volgende sectie bevat onvoldoende bewijs (bijvoorbeeld individueel bewijs). Informatie zonder voldoende bewijs kan binnenkort worden verwijderd. Help Wikipedia alstublieft door de informatie te onderzoeken en goed bewijsmateriaal op te nemen.

De economie van het vroege mercantilisme mat de rijkdom van een economie af aan de hand van de financiële middelen (goud). Om de welvaart van de staat te vergroten, kregen prinsen de opdracht de import van (dure) eindproducten te verminderen en in plaats daarvan de export van hun eigen producten te bevorderen en zo een positieve betalingsbalans te bereiken.

Om deze doelen te bereiken werden fabrieken gebouwd. Ze werden gekenmerkt door de economische principes van het kapitalisme, zoals de scheiding van arbeiders van het bezit van de productiemiddelen en de reorganisatie van werkprocessen met als doel de efficiëntie te vergroten. Deze nieuwe fabrieken moeten de productie van hun eigen eindproducten aanzienlijk verhogen en tegelijkertijd de kosten verlagen. Deze principes, die met de latere industrialisatie het hele economische leven in beslag namen, worden het productiekapitalisme genoemd.

Naast de hervorming van het productieproces werden er wettelijke regels aangenomen die de export van goederen bevorderden, maar de import van buitenlandse eindproducten belemmerden. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld door het opleggen van hoge invoerrechten of de wettelijke verplichting om uitsluitend in eigen land geproduceerde goederen te consumeren. Om de kosten verder te drukken werden weeskinderen en bedelaars vaak gedwongen in de fabrieken te werken (vgl. ook: werkhuis). Voor dit doel werden bijvoorbeeld weeshuizen met een daaraan verbonden spinnerij gebouwd.

De productie van nieuwe gereedschappen en de verfijning van de beschikbare gereedschappen in de fabriek vormden de voorwaarde voor de ontwikkeling van machines en een daarop gebaseerd fabriekssysteem, dat het klassieke vakmanschap in de fabriek grotendeels verving.

Geschiedenis

Zie ook: Geschiedenis van de productietechnologie

In de vroegmoderne tijd ontstonden fabrieken voor een grote verscheidenheid aan producten, vooral in de absolutistische landen van Europa, waaronder porselein, zijde, wandtapijten, lederwaren, speelkaarten, klokken, behang, wapens en papier.

Frankrijk

Onder koning Hendrik IV. en zijn minister van Financiën Sully heerste er in Frankrijk een mercantilisme dat afhankelijk was van de ontwikkeling van een eigen productie-industrie. Op advies van de econoom Barthélémy de Laffemas steunde de koning onder meer de vestiging van de zijdeproductie in Frankrijk.[3] Hendrik IV wees hierop. In 1602 werd aan elke gemeenschap gevraagd een moerbeiboomplantage en een zijderupskwekerij op te zetten. Naast deze nieuwe projecten waren de heerser en zijn adviseurs ook geïnteresseerd in bestaande en uitbreidbare economische sectoren in eigen land. Hij steunde talloze particuliere fabrikanten met ruimte, geld en privileges, die later onder controle van de staat werden geplaatst. Onder Lodewijk XIV Minister van Financiën Jean-Baptiste Colbert reorganiseerde de hele productiesector: de productie van goederen werd verdeeld tussen gilden en monopolies en gereguleerd door talrijke staatsinstructies. Om de productie te bevorderen werden tapijtspecialisten als buitenlandse arbeidskrachten uit Vlaanderen gerekruteerd. Specialisten in glas, spiegels en kant werden vanuit de Italiaanse staten het land binnengebracht, en metaalspecialisten uit het noorden. Emigratie voor specialisten werd verboden en later bestraft met de doodstraf. Omdat het particuliere initiatief ondanks vele prikkels niet erg groot was, werden staatsbedrijven opgericht. In 1663 richtte Colbert, in zijn rol als “Surintendant et ordonnateur général des bâtiments, arts, tapestries et manufactures de France”, de “Manufacture royale des tapisseries et des meubles de la Couronne” op, die onder de artistieke leiding stond van Charles Le Brun (tot 1690) ruim 250 ambachtslieden (bronsgieters, meubelmakers, zilversmeden, steenhouwers, ivoorsnijders, enz.) druk bezig.[4] Alle Franse schilderateliers, die in de tapijtfabriek waren samengebracht, werden er ook in opgenomen. De particuliere Savonnerie-fabriek met zijn monopolie op geknoopte tapijten stond nu ook onder staatstoezicht. Oorlogen dwongen de koning om de fabriek in 1694 te sluiten. Alleen de tapijtfabriek werd in 1699 heropend.[5] Sommige van de door Colbert gestructureerde fabrieken waren nog steeds actief tot het einde van het Ancien Régime, andere zijn nog steeds actief.

Opgericht of nieuw georganiseerde fabrieken met staatsprivileges:

voor wandtapijten: Manufacture royale des Gobelins in Parijs, evenals fabrieken in Beauvais en Aubusson

voor geknoopte tapijten: Savonnerie Manufactory in Parijs[6]

voor spiegels en glas: Fabricage royale des glaces de miroirs in Saint-Gobain

voor kousen van kant, twill en wol: fabrieken in Seignelay

voor stof: Manufacture royale des Rames in Abbeville, Manufacture de draps in Villeneuvette en Elbeuf

voor linten: Manufacture des rubans in Chevreuse

Pas in 1760 werd er in Sèvres een koninklijke porseleinfabriek opgericht.

Rest van Europa

Andreas Pirot: Arlecchino's intocht in Venetië. Wandtapijt uit Würzburg, rond 1745.

Porseleinfabriek in Meißen

Andere Europese prinsen volgden het voorbeeld van Frankrijk en richtten hun eigen staatsfabrieken op of steunden particuliere ondernemers bij het opzetten ervan. In de 18e eeuw In de 19e eeuw verspreidden vooral porseleinfabrieken zich over heel Europa. Augustus de Sterke richtte in 1710 bij decreet de Koninklijke Poolse en Electoraal Saksische Porseleinfabriek in Meissen op, de eerste porseleinfabriek op het Europese continent. Tsarina Elisabeth deed hetzelfde in 1744 met de Neva-porseleinfabriek in St. Petersburg hetzelfde. Keurvorst Maximiliaan III. Joseph liet een ondernemer in 1747 zijn porseleinfabriek in Nymphenburg vestigen in een gebouw aan de rand van het paleispark. Ook kleinere Duitse vorstendommen waren geïnteresseerd in een eigen porseleinfabriek: in 1758 werd op decreet van hertog Carl Eugen van Württemberg de “Ducal-Eight Porcelaine Factory” opgericht. Hertog Karel I von Braunschweig-Wolfenbüttel gaf Johann Georg von Langen al in 1747 de opdracht om de porseleinfabriek van Fürstenberg op te richten. Maar ook andere goederen werden met steun van de heersers steeds vaker in fabrieken geproduceerd. Dus vestigden ze zich onder de bescherming van hertog Karel I. Georg Heinrich Stobwasser startte in 1763 ook een ‘lakwarenfabriek’ in Braunschweig, waar huishoudelijke artikelen werden vervaardigd met behulp van de lakverftechniek die uit China kwam. Frederik de Grote was erg onder de indruk en probeerde begin jaren zeventig het gezelschap naar Berlijn te lokken. De Deense koning Christian VII raakte relatief laat geïnteresseerd, in 1779. voor de porseleinfabriek van apotheker Frantz Heinrich Müller en maakte er de Kongelige Porseleinfabriek van.

Naast de toenemende verspreiding van porselein ontstonden er ook talloze faiencefabrieken, zoals de fabriek die graaf Johann Rudolf von Wrisberg in 1736 in zijn kasteel Wrisbergholzen had gebouwd, of die van keizer Franz I. Opgericht in Holíčs in 1743.[7] Talrijke andere stichtingen getuigen van de groeiende verwerkende industrie in Europa: in 1749 verwierf graaf Heinrich von Brühl een plantagelandgoed in Hosterwitz bij Dresden, waar hij aanvankelijk een snuif- en rooktabakfabriek leidde, en later een zijdefabriek met zijderupsen. fokken. In 1754 nationaliseerde keizerin Maria Theresa de wolfabriek van Linz, die in 1672 was opgericht, onder de naam “K.K Luchtvaartfabriek voor wollen goederen, stoffen en tapijten in Linz”. Keizer Jozef II In 1785 schonk Jacques Louis Macaire de L'Or het Dominicaanse eiland bij Konstanz voor een kleine huur, waar de ondernemer een Indiase fabriek opzette.

Sommige Europese heersers probeerden op hun grondgebied een tapijtfabriek op te richten naar het model van de Franse tapijtfabriek. De Deense koning Christian V. In 1684 belde Berent van der Eichen vanuit Brabant naar Denemarken om in Kopenhagen een tapijtfabriek op te zetten (sluiting in 1692). In 1716 richtte Peter de Grote een tapijtfabriek op in Yekaterinenhof, een buitenwijk van St. Petersburg Hiervoor schakelde hij wevers en ververs uit Parijs en Beauvais in.[8] In 1718 richtte keurvorst Max Emanuel samen met hugenootse wevers een staatstapijtfabriek op in München. Andere Hugenootse ambachtslieden vestigden zich in Erlangen, Würzburg en Bayreuth.[9] Voor de inrichting van de residentie in Würzburg gaf prins-bisschop Friedrich Carl von Schönborn de Duitse wever Andreas Pirot de opdracht een tapijtfabriek op te zetten, die van 1728 tot 1749 ongeveer 25 wandtapijten en meer dan 100 meubelhoezen voor de prins-bisschop produceerde.[10][11]

Pruisen

Monbijou-paleis in Berlijn 1740. Tot 1713 was hier een tapijtfabriek gevestigd.

In Pruisen kreeg de productie een vroege impuls dankzij de gevluchte hugenoten. In het jaar van hun aankomst, 1686, richtten Pierre I Merciers en Jean I Barrabands een tapijtfabriek op in het Monbijou-paleis in Berlijn met electoraal voorrecht (sluiting in 1713). Frederik Willem I hoopte in 1716 met de hulp van Franse experts een moerbeiboomplantage voor de zijderupskweek in Berlijn op te kunnen zetten. Het bedrijf faalde echter. In plaats daarvan steunde hij al snel de zijdeproductie van de gebroeders von der Leyen in Krefeld, Pruisen, met privileges (onder Frederik II. Pruisische zijdemonopolie). Met het Koninklijk Pakhuis, een wolfabriek die in 1713 werd geopend om het leger te bevoorraden, maakte hij in ieder geval de wolindustrie in Berlijn weer winstgevend. Zijn opvolger, Frederik II. liet een hele reeks fabrieken openen, zoals de Royal Porcelain Manufactory in 1763. Particulier werd in 1769 in Berlijn een bloemenfabriek opgericht, die zijden bloemen en kunstbloemen als modeaccessoires produceerde met behulp van Italiaanse productieprocessen.

Spanje en Portugal

De Spaanse glasfabriek in La Granja

Koning Filips V In 1719, nadat Spanje als gevolg van de Vrede van Utrecht zijn Belgische grondgebied en daarmee zijn tapijtateliers had verloren, werd de Antwerpse meester Jacob Van der Goten weggelokt. Onder zijn leiding en met de hulp van vier Belgische wevers werd in 1720 de Real Fábrica de Tapices y Alfombras opgericht in de voorstad Santa Bárbara in Madrid. De bemiddeling werd uitgevoerd door Bernardo Cambi, hoofd van de lakenfabriek Real Fábrica de Paños in Guadalajara, die in 1718 werd opgericht als de eerste koninklijke fabriek in Spanje naar het model van Abbeville.[12] Slechts een paar jaar later, in 1727, richtte Filips V de stichting op de glasfabriek Real Fábrica de Cristales de La Granja. In 1758 werd in Sevilla de Real Fábrica de Tabacos in gebruik genomen.[13] In 1760 werd zijn opvolger Karel III opgericht., geïnspireerd op de Porcellana di Capodimonte in Napels, de porseleinfabriek Real Fábrica del Buen Retiro in Madrid. In 1737, toen koning Karel VII. van Napels, richtte daar de koninklijke tapijtfabriek op.

In Portugal werd in 1719 in Coina de glasfabriek Real Fábrica de Vidros opgericht. In 1764 richtte de Marquês de Pombal de Real Fábrica de Panos op in Covilhã.

Polen-Litouwen

Tussen 1768 en 1776 werd de Litouwse edelman en minister van de Poolse koning Stanislaus II opgericht. Antoni Tyzenhaus, in de stad Hrodna minstens 23 fabrieken die onder meer linnen, katoen, zijde, borduurwerk, zijden kousen, hoeden, kant, pistolen, naalden, kaarten en rijtuigen produceren. De meeste basismaterialen hiervoor moesten tegen hoge kosten geïmporteerd worden. Ongeveer 3.000 arbeiders werkten dwangarbeid in de fabrieken die werden gerund door buitenlandse experts; hun opstand werd in 1769 brutaal onderdrukt.[14] Toen Tyzenhaus in 1780 uit de gratie viel, moesten de fabrieken vanwege zijn faillissement sluiten.[15]

Buiten Europa

De productie verspreidde zich ook buiten Europa. Dit is hoe de Qing-keizers aan het einde van de 17e eeuw opengingen. In de 19e eeuw waren er drie textielfabrieken in China, elk één in Hangzhou, Suzhou en Nanjing.[16]

Kritiek

Fabriek in Soho, Engeland rond 1800

Fabrikanten leiden tot een hogere productiviteit, maar brengen ook nadelen met zich mee voor ambachtslieden en arbeiders. Hoewel aanvankelijk slechts in kleine mate, creëert de productieperiode voor het eerst een hiërarchie onder de arbeiders:

Eenvoudige trainingsactiviteiten worden laag betaald; Banen die verdere training en specialisatie vereisen, worden echter hoger betaald.

De herhaalde uitvoering van eenvoudig, gedetailleerd werk legt een eenzijdige druk op bepaalde delen van het lichaam en leidt tot ziekte.

Eentonig werk wordt gezien als intellectueel inadequaat.

Veel handwerk vereist weinig kennis, wat betekent dat minder gekwalificeerde mensen die willen werken een laag loon krijgen.

In zijn belangrijkste werk Wealth of Nations beschrijft de econoom Adam Smith deze nadelige gevolgen voor deeltijdwerkers in fabrieken: “Het vernietigt de energie van zijn lichaam en maakt hem niet in staat zijn kracht krachtig en volhardend te gebruiken, behalve in het gedetailleerde werk waarvoor hij wordt opgeroepen is.“

De moderne term

De term fabriek in de zin van 'handgemaakt' wordt nu geassocieerd met hoge kwaliteit, luxe artikelen en exclusiviteit en wordt daarom vaak gebruikt voor dure goederen. De term heeft de afgelopen jaren dan ook een renaissance doorgemaakt, waarbij een groot aantal bedrijven de titel fabriek heeft aangenomen.[17]

Om het reclamemisbruik van de term fabriek tegen te gaan, hebben veel Duitse fabrieken verenigingen opgericht, zoals het Verband Deutsche Manufakturen e. v of het “Initiatief Deutsche Manufakturen – Handmade-in-Duitsland UG” of deelnemen aan hun forums.[18] Het doel is om de consumentenbescherming op het gebied van de productie te versterken: bedrijven die zichzelf productie noemen, moeten zich ertoe verbinden hun goederen daadwerkelijk zelf te produceren met veel handwerk.

Een horlogefabrikant, een term die vaak wordt gebruikt in reclame voor een horlogefabriek, beschrijft een onafhankelijk bedrijf dat zijn eigen uurwerken ontwikkelt en produceert en dit grotendeels zonder leveranciers doet. De productie van polshorloges is opgedeeld in vele werkstappen, vooral wat betreft de montage en afstelling van het uurwerk, zodat het, gezien het handmatige, delicate werk, een fabriek in de letterlijke zin is.

Welke 5 horloges zijn geschikt als investering? Vintage horloges of moderne uurwerken?
Wat betekent remborded? Hoe wordt een horlogeband opgebouwd en hoeveel stappen zijn er nodig? Hier willen wij u kennis laten maken met de gangbare soorten horlogebandjes en uitleggen hoe de bandjes zijn opgebouwd:
Rolex Sea Dweller - De beste vriend van elke duiker.1000 meter lopen duurt iets meer dan tien minuten als je het in een rustig tempo doet. Een duik naar een diepte van 1.000 meter is daarentegen veel tijdrovender en kan niet worden bereikt zonder professionele apparatuur.