Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

FIJNE ACCESSOIRES

In verband met de distributie van batterijen of met de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u over het volgende te informeren:
U bent verplicht gebruikte batterijen in te leveren als eindgebruiker vereist door de wet. Oude batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad, kunt u gratis inleveren bij ons verzendmagazijn (verzendadres). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:
Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

Let op de bovenstaande instructies.