Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

FIJNE ACCESSOIRES

Verklaring inzake gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er bij daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
'Persoonsgegevens' betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden via uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde Serverlogbestanden) worden opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld:B de naam van de bezochte pagina, datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod.

 
Je gegevens worden...A naar Canada gestuurd. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.

Contact

Verantwoordelijk /Data protection officer
Neem contact met ons op als u dat wenst.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:Selva Technik GmbH,Hachestr. 66, 45127 Essen Duitsland, +49 (0) 201 1899 177, kundenservice@selva.de

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming rechtstreeks bereiken op: Telefoon:+49 (0)208 - 69609 - 0
office@conceptec.de


Ongevraagd contact van de klant via e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover verstrekt door Jij. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als u contact opneemt met de implementatie van precontractuele maatregelen (bijv. Advies indien u geïnteresseerd bent in de aankoop, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG op basis van ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.In dit geval heeft u het recht om zich hier op elk moment uit terug te trekken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact te leggen.

Als u contact opneemt met de implementatie van precontractuele maatregelen (bijv. Advies indien u geïnteresseerd bent in de aankoop, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG op basis van ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.In dit geval heeft u op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, recht op dit Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount      Bestellingen      

Klantaccount
Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar wordt aangegeven. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
 
Je gegevens worden...A naar Canada gestuurd. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.

Reviews       Adverteren      

Trustami-klantrecensie
Om de verzamelde recensies en sociale media-feedback weer te geven, vindt u op deze website de Trustami-vertrouwenszegel is geïntegreerd. Dit dient ter verwezenlijking van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod op onze eigen website in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f AVG Wanneer u het Trustami-vertrouwenszegel bezoekt, slaat de webserver automatisch gegevens (toegangsgegevens) op in de vorm van een serverlogbestand dat de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, uw IP-adres in verkorte vorm bevat. formulier en de hoeveelheid overgedragen gegevens, die de melding bevat over een succesvolle opvraging, het browsertype, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (van de eerder bezochte pagina) en de aanvragende provider. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw sitebezoek automatisch overschreven. Het Trustami-keurmerk en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlijn. Voor de verwerking van door Trustami verzamelde gegevens is het privacybeleid van Trustami van toepassing op www.trustami.com/datenschutz.


Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden. Verzending van nieuwsbrieven, mits u heeft hier uitdrukkelijk mee ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributielijst.


Gebruik van het e-mailadres om directe reclame te sturen
We gebruiken uw e-mailadres, dat we verstrekken als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten, voor het elektronisch verzenden van reclame voor uw eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al bij ons heeft gekocht, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het opgeven van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame.U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in de juridische kennisgeving. U kunt ook de link gebruiken die in de promotie-e-mail staat. Hieraan zijn geen kosten verbonden anders dan de transportkosten volgens de basistarieven.


Gebruik van Klaviyo
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienst van Klaviyo Inc. (125 Summer St Floor 7, Boston, MA 02111, VS; “Klaviyo”)  als onderdeel van de orderverwerking.
Wij verstrekken de informatie die u heeft verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief (e-mailadres, indien van toepassing). Voor- en achternaam) naar Klaviyo. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan.
Om nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een 1x1 pixelafbeelding (trackingpixel) of een trackinglink. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief heeft geopend en zo ja, of u dat heeft gedaan op geïntegreerde links geklikt. In deze context verzamelen wij uw persoonsgegevens zoals: IP-adres, browsertype en apparaat, evenals de tijd. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.
Uw gegevens worden doorgaans naar de servers van Klaviyo in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Klaviyo heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en zet zich daarom in om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang in een doelgericht, advertentie-effectief en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Klaviyo vindt u op https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice en op https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.
 

Verzenddienstverlener       Voorraadbeheer      

Het e-mailadres doorgeven aan rederijen voor informatie over de verzendstatus
In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk akkoord bent gegaan. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.


Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
Wij gebruiken een goederenbeheersysteem om contracten te verwerken als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doeleinde worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan

plentysystems AG, Mayor-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel
.

Betaaldienstverlener      

Gebruik van PayPal Check-Out
We gebruiken de PayPal Check-Out-betalingsservice van PayPal (Europe) S op onze website.A.Rl en Cie, S.CA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”). De gegevensverwerking heeft tot doel u betaling via de betaaldienst te kunnen aanbieden. Door betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of “Betaal later” via PayPal te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal doorgegeven om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmiddel. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.

Creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal & “Betaal later” via PayPal 
Voor individuele betaalmethoden zoals creditcard kaart via PayPal, automatische incasso via PayPal of “Betaal later” via PayPal PayPal behoudt zich het recht voor indien nodig. om kredietinformatie te verkrijgen op basis van wiskundige en statistische methoden met behulp van kredietbureaus. Voor dit doel geeft PayPal de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om een ​​evenwichtige beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Uw zorgen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in overweging genomen. De gegevensverwerking heeft tot doel uw kredietwaardigheid te controleren om een ​​contract te kunnen aangaan. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling als PayPal vooruitbetalingen doet.
U heeft het recht om hiertegen op elk moment bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO-gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van de overeenkomst met de door u gewenste betaalmethode. Als u dit niet doet, kan de overeenkomst niet worden gesloten via de door u gekozen betaalmethode.

Externe aanbieder
Bij betaling via een externe betaalmethode worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan PayPal. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Voor het uitvoeren van deze betaalmethode kunnen de gegevens worden gebruikt. PayPal geeft het vervolgens door aan de betreffende aanbieder. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Lokale derde partijen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)
  • giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfort aan de Main)


Aankoop op rekening via PayPal
Bij betaling via de betaalmethode Aankoop op rekening worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking eerst naar PayPal verzonden . Om deze betalingsmethode uit te voeren, zal PayPal de gegevens vervolgens doorgeven aan Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn; "Ratepay") om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Tariefbetaling kan leidend zijn een kredietrapport gebaseerd op wiskundig-statistische methoden (waarschijnlijkheid of Scorewaarden) met behulp van kredietbureaus via het hierboven beschreven proces. De gegevensverwerking heeft tot doel uw kredietwaardigheid te controleren om een ​​contract te kunnen aangaan. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling als Ratepay vooruitbetalingen doet. Meer informatie over gegevensbescherming en welke kredietbureaus Ratpay gebruiken, kunt u vinden op https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ en https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.

Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van PayPal vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring ophttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 

Gebruik van Amazon Payments
Wij maken op onze website gebruik van de Amazon Payments-betalingsservice van Amazon Payments Europe.CA (38laan John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; “Amazon-betalingen”).
De gegevensverwerking heeft tot doel u betaling via de betaaldienst Amazon Payments aan te kunnen bieden.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens verstrekt (bijv.B IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, bewaart en analyseert. Voor dit doel kunnen ook cookies worden gebruikt. Dankzij de cookies kan uw browser worden herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1 TTDSG  i.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Door “Amazon Payments” te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking verzonden naar Amazon Payments om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode.
Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst Amazon Payments vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gebruik van ONMIDDELLIJK
Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; “SOFORT”) om betalingen op onze website te verwerken. Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De gegevensverwerking heeft tot doel u verschillende betaalmethoden te kunnen aanbieden via de betalingsverwerking via de betalingsdienstaanbieder SOFORT. Als u voor de betalingsoptie heeft gekozen, worden de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens naar SOFORT verzonden. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT vindt u op https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ en https://www.klarna.com/sofort/.
 
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of opgeslagen op het computersysteem van een gebruiker door de internetbrowser. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding krijgen voordat er cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van de cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt de onderstaande links gebruiken om te ontdekken hoe u cookies kunt beheren in de belangrijkste browsers (bijv.A kan ook deactiveren:
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder in de gegevensbeschermingsverklaring verdere informatie wordt verstrekt, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zorgen er ook voor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen, zelfs nadat u van pagina verandert, en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 paragraaf. 2TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Gebruik van GDPR Legal Cookie
We gebruiken de GDPR Legal Cookie toestemmingsbeheertool van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a.) op onze website. Rh.; “beeclever”). Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik maken van uw recht om reeds gegeven toestemming in te trekken.
De gegevensverwerking heeft tot doel de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Je kunt onder andere A De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van beeclever vindt u op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analyse      Advertentietracking      Affiliate      

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en haar bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Je kunt onder andereA De volgende informatie wordt verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginabezoek, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website via welke u op onze website terecht bent gekomen), locatiegegevens, aankoop activiteit. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en webbakens die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.De zo gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de TADPF en streeft er daarom naar om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt voorkomen dat gegevens worden verzameld die door Google Analytics zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen van gegevens te voorkomen en - Om opslag te voorkomen door Google Analytics op verschillende apparaten kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om dit effectief te laten zijn, moet u zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van Google Analytics 4
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en haar bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden.
Je kunt onder andereA De volgende informatie wordt verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginabezoek, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website via welke u op onze website terecht bent gekomen), locatiegegevens, aankoop activiteit. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en webbeacons die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.De zo gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF).
Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website verzonden IP-adres automatisch verzameld en in geanonimiseerde vorm verwerkt. Het IP-adres wordt eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt voorkomen dat gegevens worden verzameld die door Google Analytics zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen van gegevens te voorkomen en - Om opslag te voorkomen door Google Analytics op verschillende apparaten kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om dit effectief te laten zijn, moet u zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.
Raadpleeg voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming https://policies.google.com/technologies/partner-sites  en https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


Gebruik van de Facebook-pixel
We gebruiken de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand.) op onze website Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook").
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer u de dienst integreert en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is te vinden op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Wij zijn dan in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen conform art. 13, 14 AVG, voor naleving van de veiligheidseisen van art. 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, evenals de naleving van de verplichtingen uit Art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst aantast.Meta Platforms Ierland is verantwoordelijk voor het beschermen van de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met Art. 15 - 20 AVG om de beveiligingsvereisten van Art. 32 AVG met betrekking tot de veiligheid van de dienst en de verplichtingen onder Art. 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst aantast.
De applicatie heeft tot doel bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Voor dit doel werd de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt informatie naar de Facebook-server verzonden over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en streeft er daarom naar om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevende legitieme belang om websitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U kunt de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' hier uitschakelen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gebruik van Google Ads-conversietracking
Wij gebruiken op onze website het online advertentieprogramma “Google Ads” en in deze context conversietracking (bezoek actie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Er is dan ook geen mogelijkheid dat cookies gevolgd kunnen worden via de websites van Ads-klanten.
De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie dient voor het opstellen van conversiestatistieken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google
heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevende legitieme belang om websitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u deactiveren in de advertentie-instellingen van Google. Instructies vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de 
U kunt ook het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en uitvoering geven aan de daar genoemde nadere informatie over de opt-out. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Google AdSense
Wij gebruiken op onze website de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en websitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Met behulp van deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties uit het Google Display Netwerk te zien. Google maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google
heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.Google kan deze informatie aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar verstrekte verdere opt-out-informatie te implementeren. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc.
Wij gebruiken op onze website de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
De applicatie heeft als doel het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses. Google maakt gebruik van cookies om de analyse van het websitegebruik uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies registreren bezoeken aan de website en registreren geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google
heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
U kunt ook voorkomen dat gebruik van cookies door derden door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar verstrekte verdere opt-out-informatie te implementeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van het ADCELL-partnerprogramma
Wij gebruiken het “ADCELL”-partnerprogramma van Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn; “ADCELL”).
ADCELL en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer u de dienst integreert en voor de overdracht van deze gegevens aan ADCELL. Basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en ADCELL over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens. De overeenkomst is te vinden op https://www.adcell.de/datenverarbeitung. Daarna zijn wij en ADCELL in gelijke mate verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen onder de AVG, in het bijzonder voor het nakomen van de informatieverplichtingen in overeenstemming met Art. 13, 14 AVG en voor het verlenen van de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met Art. 15 - 21 AVG verantwoordelijk.
Als u op een advertentie klikt die een partnerlink bevat, plaatst ADCELL een cookie op uw computer voor het bijhouden van conversies. De cookies dienen voor een correcte afrekening binnen het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en de herkomst van de bestelling bij de adverteerder kan worden achterhaald. ADCELL maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Hierdoor kan informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's worden geëvalueerd.
De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt naar een ADCELL-server verzonden en daar opgeslagen. ADCELL kan onder meer herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. ADCELL kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals: het IP-adres wordt niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.


Gebruik van het Awin-partnerprogramma
Wij gebruiken het “Awin”-partnerprogramma van AWIN AG (Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn; “Awin”).
Als u op een advertentie klikt die een partnerlink bevat, plaatst Awin een cookie op uw computer voor het bijhouden van conversies. De cookies dienen voor een correcte afrekening binnen het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en de herkomst van de bestelling bij de adverteerder kan worden achterhaald. Awin maakt ook gebruik van zogenaamde vingerafdrukken. Hierdoor kan het apparaat dat u gebruikt worden herkend. Awin kan onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt of bekeken. Awin vangt en.A Uw transactiegegevens (zoals Bestelwaarde, producttype, distributiekanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele cijferreeks, zodat geen identiteit kan worden herkend, maar informatie bevat over de specifieke gebruikersacties en het door de gebruiker gebruikte apparaat .
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar derde landen, zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats u.A gebaseerd op standaardcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: 
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
De gegevensbeschermingsverklaring met gedetailleerde informatie over hoe Awin de gegevens gebruikt, kunt u vinden op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

 
Plug-ins en overige

Gebruik van Google Tag Manager
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking heeft tot doel onze website op maat te maken en te optimaliseren.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Het maakt echter wel het activeren van extra tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

 
Rechten van de betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract is afgelopen volledig verwerkt zijn, worden de gegevens in eerste instantie gebruikt voor de duur van de garantieperiode, vervolgens opgeslagen met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder het belasting- en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de termijn, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruiken.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten in overeenstemming met Art. 15 tot 20 AVG over: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Bovendien, volgens Art. 21 lid. 1 AVG heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van Art. 6 lid. 1 f AVG, evenals verwerking met het oog op directe reclame.


Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met Art. 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


U kunt een klacht onder meer indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Landscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Recht om bezwaar te maken
Gebaseerd op de lijst hier verwerking van persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met toekomstig effect om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. beweringen.


Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van directe reclame stopzetten.

laatst bijgewerkt: 13.072023