Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

FIJNE ACCESSOIRES

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder (Selva Technik GmbH) via de website https://www.manufakturwerk.com/ sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt er bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eventuele door u gebruikte algemene voorwaarden.

(2) Consument in de zin van de volgende regelgeving is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel zijn, noch als zelfstandige kunnen zijn. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen .

(2) Zodra het betreffende product op onze website wordt vermeld, doen wij u een bindend aanbod om via het online winkelwagensysteem een ​​contract af te sluiten voor de voorwaarden vermeld in de Voorwaarden vermeld in de artikelbeschrijving. 

(3) Het contract komt via het online winkelwagensysteem als volgt tot stand:
De voor aankoop bestemde goederen worden gepresenteerd in het "winkelwagentje". Via de betreffende knop in de navigatiebalk komt u in het “winkelwagentje” en kunt u daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop 'Afrekenen' of 'Doorgaan met bestellen' heeft geklikt
  (of een soortgelijke naam) en uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden worden u dan als besteloverzicht getoond.

Als u een instantbetalingssysteem als betalingsmethode gebruikt (bijv.B Als u PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) gebruikt, wordt u naar de besteloverzichtpagina in onze onlineshop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instantbetalingssysteem, maakt u daar de juiste keuze. Voer uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze onlineshop.


Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling annuleren.
Door de bestelling te plaatsen via de bijbehorende knop ("bestellen met betaling", "kopen" / "koop nu", "bestellen met betaling", "betalen" / "betaal nu" of een vergelijkbare term) verklaart u uw juridisch bindende bestelling de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
(4) Uw verzoeken om een ​​aanbieding te maken zijn voor u niet-bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv.B per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in de betreffende aanbieding een andere deadline staat vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en vooral dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Bijzondere afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1)Betaling via SOFORT / Sofortüberweisung
Als u de betaalmethode Sofort / Sofortüberweisung selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; “SOFORT”). Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Voorwaarde voor het gebruik van de SOFORT-betaalmethode is dat u beschikt over een hiervoor geactiveerde online banking-account. Tijdens het betaalproces als onderdeel van de bestelling dient u zich dienovereenkomstig te legitimeren en de betaalopdracht aan SOFORT te bevestigen. Direct na het plaatsen van de bestelling wordt het bedrag van uw bankrekening afgeschreven. Voor meer informatie over SOFORT, zie https://www.klarna.com/sofort/.
 
(2)Betaling via “PayPal” / “PayPal Checkout”
Bij het selecteren van een betaalmethode via “PayPal” / “ PayPal Checkout" wordt aangeboden, de betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.A.Rl en Cie, S.CA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”). De afzonderlijke betaalmethoden via “PayPal” worden u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website en in het online bestelproces weergegeven. “PayPal” kan voor de betalingsverwerking andere betalingsdiensten gebruiken; Indien bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hierover separaat geïnformeerd. Zie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full voor meer informatie over 'PayPal'.


§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven onze eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§ 5 Garantie

(1)De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons hiervan op de hoogte te stellen. Meld eventuele klachten zo snel mogelijk aan de expediteur. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3)Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen als overeengekomen als u dit eerder doet levering Wij werden op de hoogte gebracht van de contractuele verklaring en de afwijking werd uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractpartijen overeengekomen.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (voorkeursbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan ​​en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, op voorwaarde dat u dat niet bent een consument, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of bijzondere publiekrechtelijke fondsen.Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Selva Technik GmbH
Hachestraße 66
45127 Essen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 201 1899 177
E-mail: klantenservice @selva.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op .

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenarbitragecommissies.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.)

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Wij slaan niet de volledige contracttekst op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens via de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3 Als u buiten het online winkelwagensysteem een ​​offerte aanvraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, b.v.B per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops GmbH, die u kunt raadplegen op: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. Essentiële kenmerken van het product of dienst

De essentiële kenmerken van het product en/of dienst vindt u in het betreffende aanbod.

6. Prijzen en betaalmethoden

6.1 De in de betreffende aanbiedingen genoemde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen. Ze bevatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs.Ze zijn toegankelijk via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis verzending is gegarandeerd.

6.3 Indien levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals:B Douanerechten, belastingen of geldoverdrachtskosten (overdrachts- of wisselkoerskosten in rekening gebracht door kredietinstellingen), die u moet dragen.

6.4Eventuele kosten voor de geldoverdracht (overboekings- of wisselkoerskosten die door kredietinstellingen in rekening worden gebracht) moeten door u worden gedragen in gevallen waarin de levering in een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

6.5 De voor u beschikbare betalingsmethoden worden onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod weergegeven.

6.6 Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is aangegeven, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemde transportbedrijf of een andere aangewezen persoon de opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

8. Wettelijke aansprakelijkheidswet voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie”-regeling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de dealervereniging, gespecialiseerd in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke naleving. Merchant Association Management AG garandeert de juridische veiligheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/services/service rechtszekerheid/voorwaarden.

laatst bijgewerkt: 29.112022