Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

FIJNE ACCESSOIRES

Verklaring inzake gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk, noch contractueel verplicht, noch vereist voor het sluiten van een overeenkomst een contract. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen zolang onderstaande verwerkingsprocedures niet anders bepalen.
“Persoonlijke gegevens” zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Elke keer dat onze website wordt bezocht, worden gebruikersgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhosts/IT-serviceproviders overgedragen en opgeslagen in serverlogbestanden. Tot deze opgeslagen gegevens behoren bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen site, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanbieder die de aanvraag doet. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, f) AVG vanwege onze legitieme belangen bij het garanderen van de goede werking van onze website en het verbeteren van onze diensten.
 
Uw gegevens worden onder meer naar Canada overgedragen. Gegevensoverdrachten naar Canada zijn onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Contact

Verantwoordelijke persoon/functionaris voor gegevensbescherming
Neem op elk moment contact met ons op.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: 
Selva Technik GmbH, Hachestr. 66, 45127 Essen Duitsland, +49 (0) 201 1899 177, kundenservice@selva.de


U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming via: Telefoon:+49 (0)208 - 69609 - 0
office@conceptec.de


Proactief contact van de klant per e-mail
Als u proactief contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft verstrekt. Het doel van de gegevensverwerking is het behandelen en beantwoorden van uw contactverzoek.
Als het eerste contact dient om precontractuele maatregelen te implementeren (bijv.G overleg in geval van koopbelang, het aanmaken van bestellingen) of betreft het een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG.
Als het eerste contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG ten behoeve van ons doorslaggevende, legitieme belang bij het behandelen en beantwoorden van uw verzoek.In dit geval heeft u, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die u betreffen en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u akkoord gaat met verdere verwerking en gebruik.
 
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier 
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u opgegeven omvang. De gegevensverwerking heeft tot doel contact op te nemen.
Als het eerste contact dient om precontractuele maatregelen te implementeren (bijv.G overleg in geval van koopbelang, het aanmaken van bestellingen) of betreft het een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG.
Als het eerste contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG ten behoeve van ons doorslaggevende, legitieme belang bij het behandelen en beantwoorden van uw verzoek.In dit geval heeft u, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die u betreffen en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1 (f) AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Tenslotte worden uw gegevens verwijderd, tenzij u akkoord gaat met verdere verwerking en gebruik.
 


Klantaccount      Bestellingen      

Klantaccount
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven reikwijdte. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.
 
Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij bestellingen
Als u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling en voor de verwerking van uw vragen. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een contract. Als u deze niet verstrekt, wordt het sluiten van een contract verhinderd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden hier bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor het afhandelen van de bestelling en IT-dienstverleners. In alle gevallen zullen wij de wettelijke vereisten strikt naleven. De reikwijdte van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
 
Uw gegevens worden onder meer naar Canada overgedragen. Gegevensoverdrachten naar Canada zijn onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.


Evaluaties       Advertenties      

Trustami-klantbeoordelingen
Om verzamelde beoordelingen en feedback van sociale media weer te geven, is het Trustami-vertrouwenszegel op deze website ingebed. Dit dient ter verwezenlijking van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod op onze website in overeenstemming met artikel 6(1)(1)(f) AVG. Wanneer het Trustami-vertrouwenszegel wordt opgevraagd, slaat de webserver automatisch gegevens (toegangsgegevens) op in de vorm van een serverlogbestand met daarin de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, uw IP-adres ingekort formulier, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvol ophalen, het browsertype, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (van de eerder bezochte site) en de aanvragende provider. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website automatisch overschreven. Het Trustami-trustzegel en de daarmee geadverteerde diensten worden geleverd door Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlijn. Voor de verwerking van door Trustami verzamelde gegevens is het gegevensbeschermingsbeleid van Trustami op https://www.trustami.com/privacy/ van toepassing.
 
Gebruik van uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres buiten de contractuele verwerking uitsluitend om u een nieuwsbrief te sturen voor onze eigen marketingdoeleinden, als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd bij de distributeur.
 
Gebruik van uw e-mailadres voor mailing of direct marketing 
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben verkregen tijdens de verkoop van een goed of dienst, voor de elektronische verzending van marketing voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tot dit gebruik. Om een ​​contract af te sluiten, moet u uw e-mailadres opgeven. Als u deze niet verstrekt, wordt het sluiten van een contract verhinderd. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. f AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang in direct marketing.U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door contact met ons op te nemen. De contactgegevens voor de uitoefening van uw recht van bezwaar vindt u in ons impressum. U kunt ook de link gebruiken die in de marketing-e-mail staat. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transportkosten tegen basistarieven.
 
Gebruik van Klaviyo
Wij maken gebruik van de dienst van Klaviyo Inc. (125 Summer St Floor 7, Boston, MA 02111, VS; "Klaviyo") voor verzending van nieuwsbrieven als onderdeel van de orderverwerking.
De door u tijdens de nieuwsbriefregistratie verstrekte gegevens (e-mailadres, voor- en achternaam indien van toepassing) geven wij door aan Klaviyo. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan.
Om nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een 1x1 pixelafbeelding (trackingpixel) of een trackinglink. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op geïntegreerde links heeft geklikt. In deze context verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals IP-adres, browsertype en apparaat, evenals het tijdstip. Uit deze gegevens kan onder een pseudoniem een ​​gebruiksprofiel worden gegenereerd. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyses om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.
Uw gegevens worden doorgaans naar de servers van Klaviyo in de VS verzonden en daar opgeslagen.Voor de VS bestaat er een adequaat besluit van de Europese Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF).Klaviyo heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de TADPF en heeft zich daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang in een doelgericht, effectief reclame- en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem.Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die u betreffen.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Klaviyo vindt u op https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice en op https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.Rederijen       Merchandisebeheer      

Doorsturen van uw e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus
Wij sturen uw e-mailadres in het kader van de contractuele verwerking door naar de transporteur, als u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk akkoord bent gegaan. De verzending heeft tot doel u per e-mail te informeren over de verzendstatus van uw bestelling. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons of het transportbedrijf op te nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
 
Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
Wij gebruiken tijdens de orderverwerking een goederenbeheersysteem met het oog op de contractuele verwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens, zoals verzameld tijdens de bestelling, verzonden naar
plentysystems AG, Mayor-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Duitsland 


Betalingsdienstaanbieders      

Het gebruik van PayPal Check-Out
Wij maken gebruik van de PayPal Check-Out betalingsservice van PayPal (Europe) S.A.Rl en Cie, S.CA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. De gegevensverwerking heeft tot doel u betaling via de betaaldienst te kunnen aanbieden. Bij de keuze en het gebruik van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "Betaal later" via PayPal worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal doorgegeven om het contract met de door u geselecteerde betaling te kunnen uitvoeren methode. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.

Creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal & "Betaal later" via PayPal.
Voor individuele betaalmethoden zoals creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "Betaal later" via PayPal behoudt PayPal zich het recht voor om, indien nodig, kredietinformatie te verkrijgen op basis van wiskundig-statistische methoden met behulp van kredietinstellingen. Voor dit doel geeft PayPal de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsverzuim voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden betrokken. Er wordt rekening gehouden met uw belangen die bescherming verdienen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient ten behoeve van de kredietbeoordeling voor het initiëren van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van Art 6 (1) verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het beschermen tegen wanbetaling wanneer PayPal vooruitbetalingen doet.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van Art. 6 (1) (f) AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van de overeenkomst met de door u gevraagde betaalmethode. Als u dit niet doet, komt de overeenkomst niet tot stand met de door u gekozen betaalmethode.

Lokale externe providers
Bij betaling via de betaalmethode van een lokale externe provider worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.Voor de uitvoering van deze betaalmethode kunnen de gegevens vervolgens door PayPal worden doorgestuurd naar de betreffende aanbieder. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Lokale externe aanbieders kunnen bijvoorbeeld zijn:

- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland).
-giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland)

Aankoop op rekening via PayPal
Bij betaling via de betaalmethode aankoop op rekening worden eerst de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken doorgegeven aan PayPal. Voor de uitvoering van deze betaalmethode worden de gegevens vervolgens door PayPal doorgegeven aan Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn; "Ratepay") om het contract met u met de geselecteerde betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Ratepay kan een kredietcontrole uitvoeren op basis van wiskundig-statistische methoden met behulp van kredietbureaus volgens de hierboven reeds beschreven procedure. De gegevensverwerking dient ten behoeve van de kredietbeoordeling voor het initiëren van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van Art 6 (1) verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het beschermen tegen wanbetaling wanneer Ratepay vooruitbetalingen doet. Voor meer informatie over gegevensbescherming en welke kredietbureaus Ratpay gebruikt, gaat u naar https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ en https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.

Voor meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van PayPal kunt u het bijbehorende privacybeleid raadplegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Gebruik van Amazon Payments
We gebruiken de betalingsservice Amazon Payments op onze website, van Amazon Payments Europe s.CA (38laan John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon-betalingen").
Door de gegevensverwerking kunt u betalen via de betalingsdienst Amazon Payments.
Om deze betaaldienst te integreren is het essentieel dat Amazon Payments gegevens verzamelt, opslaat en analyseert bij toegang tot de website (bijv.G IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, apparaatlocatie). Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van Art.15 par.3 blz.1 TMG in samenhang met art.6 lid.1 verlicht.een AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art.6 lid.1 verlicht.een AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking verzonden naar Amazon Payments om de overeenkomst met u uit te voeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de Amazon Payments-betalingsservice kunt u vinden in het bijbehorende gegevensprivacybeleid op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gebruik van SOFORT
Op onze website maken wij voor de betalingsverwerking gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "SOFORT"). Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De gegevensverwerking dient ervoor om ons in staat te stellen u verschillende betaalmethoden aan te bieden door betalingen via de betalingsdienstaanbieder SOFORT te verwerken. Nadat u de betalingsoptie heeft gekozen, worden de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken naar SOFORT verzonden. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG. Voor meer informatie over gegevensverwerking in verband met het gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT kunt u terecht op https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ en https://www.klarna.com/sofort/.Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van een gebruiker of door de internetbrowser van de gebruiker op zijn computersysteem. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.


Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de overeenkomstige technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u vóór het instellen van cookies op de hoogte worden gesteld en kunt u per afzonderlijk geval beslissen of u deze instelling accepteert en het opslaan van cookies en de overdracht van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Via de onderstaande links kunt u ontdekken hoe u cookies kunt beheren (of onder andere kunt deactiveren) in de belangrijkste browsers:
Chrome-browser:  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: 
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


technisch noodzakelijke cookies
Voor zover geen andere informatie staat vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken wij alleen deze technisch noodzakelijke cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij cookies kunnen onze systemen uw browser ook na een paginawijziging herkennen en u diensten aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Deze diensten vereisen dat de browser na een paginawisseling opnieuw wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt op basis van Art. 25 par. 2TTDSG.De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 (1) verlicht. f AVG vanwege ons grotendeels gerechtvaardigde belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons dienstenaanbod.

U heeft het recht om een ​​veto uit te spreken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. f AVG, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie.

Gebruik van GDPR Legal Cookie
Op onze website gebruiken we de toestemmingsbeheertool GDPR Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, D-56070 Koblenz a. Rh., Duitsland; "beeclever").
Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder voor het plaatsen van cookies, en kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemmingen. De gegevensverwerking heeft tot doel de noodzakelijke toestemmingen voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. De volgende informatie kan worden verzameld en verzonden naar beeclever: anoniem IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet aan andere derden doorgegeven.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder c) AVG om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij beeclever naar: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analyse      Advertentietracking      Partnerprogramma      

Gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient om deze website en haar bezoekers te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van toegang tot de website, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, de bezochte pagina’s, referrer-URL (website via welke u onze website bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt. Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.Google vertrouwt op standaardcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks
 en https://business.safety.google/adsprocessorterms/.Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Google kan uw gegevens combineren met andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, persoonlijke accounts, gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere informatie die Google over u heeft.
IP-anonimisering is op deze website geactiveerd.Google gebruikt dit om uw IP-adres vooraf in te korten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art.6 lid.1 verlicht.f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website.Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die u betreffen.
U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt die door Google Analytics worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden van en het installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op meerdere apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie plaatsen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U dient de opt-out te implementeren op alle systemen en apparaten die u gebruikt, zodat dit integraal werkt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Wanneer u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren. Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en/of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de .

 
Gebruik van Google Analytics 4
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en haar bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Hiertoe zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.
In dit kader kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (device), Bezochte pagina's, referrer-URL (website van waaruit u onze website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteit. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.
De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaat besluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, raadpleegbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website verzonden IP-adres automatisch verzameld en in geanonimiseerde vorm verwerkt. Het IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art.6 lid.1 verlicht.f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website.Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt die door Google Analytics worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op meerdere apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie plaatsen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U dient de opt-out te implementeren op alle systemen en apparaten die u gebruikt, zodat dit integraal werkt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Wanneer u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.
Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites en https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
 
Gebruik van Facebook Pixel
Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook").

Metaplatforms Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens naar Facebook wanneer de dienst is geïntegreerd. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen in overeenstemming met Art. 13, 14 AVG, voor naleving van de veiligheidseisen van art. 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het nakomen van de verplichtingen volgens Art. 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking aantast.Meta Platforms Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van de betrokkene in overeenstemming met artikelen 15-20 van de AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 van de AVG met betrekking tot voor de veiligheid van de dienst, en voor het voldoen aan de verplichtingen van artikelen 33, 34 van de AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens betrekking heeft op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
Deze applicatie dient om de bezoeker van de website aan te spreken met interessegerelateerde advertenties op het sociale netwerk Facebook.
Voor dit doel hebben wij de remarketingtag van Facebook op onze website geïmplementeerd. Deze tag zorgt voor een directe verbinding met de servers van Facebook wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden.Voor de VS is er geen adequaat besluit van de Europese Commissie beschikbaar.De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, deze zijn in te zien op: 
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1(f) AVG vanwege ons zwaarder wegend gerechtvaardigd belang om bezoekers van de website gericht, interessegerelateerde reclame.Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die u betreffen en die wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
U kunt de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' 
hier deactiveren.
Meer gedetailleerde informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook en de bijbehorende rechten en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gebruik van Google Ads-conversietracking
Onze website maakt gebruik van het online marketingprogramma "Google Ads", inclusief conversietracking (evaluatie van gebruikersacties). Conversies bijhouden van Google is een dienst die wordt beheerd door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Als u op advertenties van Google klikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst voor het bijhouden van conversies. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daarom niet gebruikt worden voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Het is daarom niet mogelijk om cookies gerelateerd aan de websites van Ads-klanten te volgen.
De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie dient voor het genereren van conversiestatistieken. Hierdoor kunnen wij het totale aantal gebruikers achterhalen die op onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is uitgerust met een conversie-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er geen adequaat besluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6(1)(f) AVG vanwege ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang om bezoekers van de website met gerichte, interessegerelateerde reclame.Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die u betreffen en die wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
U kunt gepersonaliseerde advertenties deactiveren in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de verdere opt-out-instructies te volgen die daar worden vermeld.
U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/


Gebruik van Google AdSense
Onze website maakt gebruik van de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en hiermee bezoekers van de website doelgericht en op interesses aan te spreken.
Deze functie toont gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties uit het Google Display Network aan bezoekers van de website. Google Analytics maakt gebruik van cookies, die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Voor de VS is er geen adequaat besluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
 Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als de derde de gegevens namens Google verwerkt. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om bezoekers van de website aan te spreken met gerichte, op interesses gebaseerde reclame.Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die u betreffen en die wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
U kunt het gebruik van cookies permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar meegeleverde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de verdere opt-out-instructies te volgen die daar worden vermeld.
Meer informatie en het gegevensprivacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/


Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie door Google Inc.
Onze website maakt gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Deze applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren.
Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren en vormt de basis voor het genereren van interessegerelateerde advertenties. Cookies maken het registreren van websitebezoeken en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website mogelijk. De persoonsgegevens van websitebezoekers worden niet opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die eerder rekening houden met eerdere interessegebieden voor producten en informatie.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden.Voor de VS is er geen adequaat besluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om bezoekers van de website aan te spreken met gerichte, op interesses gebaseerde reclame.Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die u betreffen en die wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
U kunt het gebruik van cookies permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar meegeleverde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Als alternatief kunt u kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar aangegeven verdere opt-out-instructies te volgen.
Meer gedetailleerde informatie over Google-remarketing en het bijbehorende gegevensprivacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/


Gebruik van de ADCELL partnerprogramma
Wij gebruiken het partnerprogramma "ADCELL" van Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn; "ADCELL").

ADCELL en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens aan ADCELL wanneer u de dienst integreert. Een overeenkomst tussen ons en ADCELL over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens vormt hiervoor de basis. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.adcell.de/datenverarbeitung. Dienovereenkomstig zijn wij en ADCELL in gelijke mate verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de AVG, in het bijzonder voor de nakoming van de informatieverplichtingen onder Art. 13, 14 AVG en toekenning van rechten van de betrokkene onder Art. 15 - 21 AVG.
Als u op advertenties met een partnerlink klikt, plaatst ADCELL een cookie op uw computer voor het bijhouden van conversies. Deze cookies zorgen voor een correcte facturering voor het partnerprogramma door het succes van een advertentie vast te leggen. Cookies identificeren het feit dat u op een advertentie heeft geklikt en kunnen de herkomst van de bestelling bij de adverteerder volgen. ADCELL maakt ook gebruik van trackingpixels. Hiermee kan informatie zoals het aantal bezoekers van de pagina's van de website worden geanalyseerd.
De door de cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een ADCELL-server en daar opgeslagen. ADCELL kan ook vaststellen dat op deze website op de partnerlink is geklikt. Onder bepaalde omstandigheden kan ADCELL deze (geanonimiseerde) informatie doorgeven aan haar contractuele partners, hoewel gegevens zoals het IP-adres nooit worden gecombineerd met andere opgeslagen gegevens.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 25 par. 1 blz.1 TTDSG in samenhang met art.6 lid.1 verlicht.een AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art.6 lid.1 verlicht.een AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.


Gebruik van het Awin Partnerprogramma 
Wij gebruiken het partnerprogramma “Awin” van AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn; “Awin”).
Als u op een advertentie klikt die is voorzien van een partnerlink, plaatst Awin een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer. Deze cookies zorgen voor een correcte facturatie voor het partnerprogramma door het succes van een advertentie vast te leggen. Cookies identificeren het feit dat u op een advertentie heeft geklikt en kunnen de herkomst van de bestelling bij de adverteerder volgen. Daarnaast maakt Awin gebruik van zogenaamde vingerafdrukken. Hierdoor kan het apparaat dat u gebruikt worden herkend.
Awin kan onder andere herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt of bekeken. Awin registreert onder meer uw transactiegegevens (zoals bestelwaarde, producttype, verkoopkanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele cijferreeks, zodat er geen identiteit achterhaalbaar is, maar wel bevat echter wel informatie over de specifieke gebruikersacties en het door de gebruiker gebruikte eindapparaat.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar derde landen, zoals de VS. Voor de VS is er geen adequaat besluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht zal onder andere gebaseerd zijn op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: 
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 25 par. 1 blz. 1 TTDSG in samenhang met art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Het gegevensbeschermingsbeleid met gedetailleerde informatie over het gebruik van gegevens door Awin is te vinden op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.
 

Plug-ins

Gebruik van de Google Tag Manager
Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient om het op de behoeften afgestemde ontwerp en de optimalisatie van onze website te vergemakkelijken. De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel het activeren van verdere tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken. Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

Rechten van betrokken personen en opslagduur

Duur van opslag 
Nadat de contractuele verwerking is voltooid, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna in overeenstemming met de door de wet voorgeschreven bewaartermijnen, met name op het gebied van het belasting- en handelsrecht, en vervolgens verwijderd nadat de periode is verstreken, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik.
 
Rechten van de getroffen persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten volgens art. 15 t/m 20 AVG: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit. Daarnaast heeft u een recht van bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 6 (1) AVG, en te verwerken ten behoeve van direct marketing, overeenkomstig art. 21 (1) AVG.
 
Recht om een ​​klacht in te dienen bij de regelgevende instantie
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de regelgevende instantie volgens art. 77 AVG als u van mening bent dat uw gegevens niet rechtmatig worden verwerkt.
 
U kunt onder meer een klacht indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken op de volgende contactgegevens:Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht van bezwaar
Als de hier beschreven gegevensverwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG, heeft u om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met toekomstig effect.
Als het bezwaar succesvol is, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden, of de verwerking bedoeld is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 
Als persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken door ons hiervan op de hoogte te stellen. Als het bezwaar succesvol is, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken voor directe reclamedoeleinden.

laatste update: 13.072023