Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

FIJNE ACCESSOIRES

Standaard zakelijke voorwaarden en klantinformatie

I. Standaard zakelijke voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier (Selva Technik) sluit GmbH) via de website https://www.manufakturwerk.com/. Tenzij anders overeengekomen is het opnemen, indien nodig, van uw eigen voorwaarden uitgesloten.

(2)  Een 'consument' in de zin van de volgende regelgeving is iedere natuurlijke persoon die besluit een juridische transactie die voor het overgrote deel niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteiten. Met de term ‘zakenman’ wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of juridisch verantwoordelijke vennootschap die een juridische transactie aangaat in het kader van zijn/haar zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van producten  .

(2) Zodra u het betreffende product op onze website plaatst, zullen wij het aan u voorleggen een bindend aanbod om via het online winkelwagensysteem een ​​overeenkomst af te sluiten onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden.

(3) Het contract komt via het online winkelwagensysteem als volgt tot stand:
De goederen  bedoeld voor aankoop worden in het "winkelwagentje" geplaatst. Via de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u het "winkelwagentje" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of een vergelijkbare aanduiding) heeft geklikt en de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden heeft ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht aan u getoond.
Als u een systeem voor directe betaling gebruikt (bijv.GPayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode, wordt u naar de besteloverzichtpagina in onze onlineshop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instantbetalingssysteem, kiest u uw gegevens en/of vult u deze in. Tenslotte worden op de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze onlineshop, de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven.
Voordat u de bestelling plaatst, heeft u nogmaals de mogelijkheid om alle informatie op de overzichtspagina van de bestelling te bekijken of te wijzigen (u kunt ook de knop "Terug" in uw webbrowser gebruiken), of om de aankoop te annuleren.
Door de bestelling te versturen via de bijbehorende knop ("bestellen met betaalverplichting", "kopen" / "koop nu", "bestellen met betaalverplichting", "betalen" / "betaal nu "of een soortgelijke aanduiding) verklaart u zich juridisch bindend akkoord met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) U bent niet gebonden aan uw vragen over het maken van een aanbod dat is overgebracht aan ons. Wij doen u een tekstueel en bindend aanbod (bijv.G via e-mail), die u binnen een termijn van 5 dagen kunt accepteren.

(5) De uitvoering van de bestelling en het verzenden van alle details die nodig zijn voor het sluiten van de overeenkomst komt gedeeltelijk geautomatiseerd tot stand via e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgegeven het juiste is en dat de ontvangst van de betreffende e-mails gegarandeerd is. In het bijzonder moet u ervoor zorgen dat de betreffende e-mails niet worden geblokkeerd door een SPAM-filter.

§ 3 Speciale afspraken met betrekking tot de aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via SOFORT / Onmiddellijke overboeking
Als u de betaalmethode kiest Sofort / onmiddellijke overboeking, de betaling wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "SOFORT"). Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Om gebruik te kunnen maken van de SOFORT-betaalmethode is het nodig dat u beschikt over een hiervoor geactiveerde online banking-account. In de loop van het betalingsproces als onderdeel van de bestelling moet u zich dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht ONMIDDELLIJK bevestigen. Direct na het plaatsen van de bestelling wordt het bedrag van uw bankrekening afgeschreven. Meer informatie over SOFORT vindt u op https://www.klarna.com/sofort/.


(2) Betaling via “PayPal” / “PayPal Checkout”
Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.A.Rl en Cie, S.CA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”). De afzonderlijke betaalmethoden via "PayPal" worden u zowel op onze internetpagina als tijdens het online bestelproces onder een overeenkomstige knop weergegeven. "PayPal" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor de verwerking van betalingen; Indien bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hierover separaat geïnformeerd. Meer informatie over 'PayPal' vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 4 Retentierecht, voorbehoud van eigendomsrechten

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als de betreffende situatie betrekking heeft op claims die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie .

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§ 5Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het product zo spoedig mogelijk te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade zodra het is afgeleverd, en dient u uw klachten onmiddellijk schriftelijk aan ons en de transporteur kenbaar te maken. Zelfs als u niet aan dit verzoek voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Indien een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, is de afwijking slechts wordt geacht te zijn overeengekomen als u hiervan vóór het indienen van de contractverklaring door ons op de hoogte bent gesteld en de afwijking tussen de contractpartijen uitdrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van vervulling, jurisdictie

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op klanten als deze niet resulteert in de intrekking van de bescherming die wordt gegarandeerd door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de betreffende klant gewoonlijk verblijft (voordeel van de twijfelbeginsel). ).

(2) Als u geen consument bent, maar ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een institutioneel fonds naar publiek recht, is onze vestigingsplaats de plaats van jurisdictie en de plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan. Dezelfde voorwaarde geldt voor situaties waarin u niet verbonden bent met een algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU, evenals voor situaties waarin de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de procedure wordt gestart. . Dit heeft geen invloed op de bevoegdheid om een ​​beroep te doen op de rechtbank die verbonden is aan een andere jurisdictie.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn expliciet niet van toepassing .


II. Klantinformatie

1.Identiteit van de verkoper

Selva Technik GmbH
Hachestraße 66
45127 Essen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 201 1899 177
E-mail: klantenservice@selva.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), te bekijken onder https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenarbitragecommissies.

2.Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving "conclusie van het contract" in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.)

3.Contractuele taal, waarbij de tekst van het contract wordt opgeslagen

3.1 De contracttaal is Engels.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet bij ons opgeslagen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kunnen via het online winkelwagensysteem de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte gegevens met betrekking tot koopovereenkomsten op afstand en de standaard zakelijke voorwaarden opnieuw via e-mail naar u verzonden.

3.3 Voor quotaaanvragen buiten het online winkelmandjesysteem ontvangt u alle contractuele informatie in het kader van een bindend aanbod in schriftelijke vorm, bijvoorbeeld via e-mail, die u kunt afdrukken of veilig elektronisch kunt opslaan.

4.Gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops GmbH, die u kunt raadplegen op:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5.Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst

De belangrijkste kenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in de betreffende offerte.

6.Prijzen en betalingsregelingen

6.1 De prijzen vermeld in de betreffende aanbiedingen vertegenwoordigen totaalprijzen, evenals de verzendkosten. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle bijkomende belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs.Ze kunnen worden bekeken door op de betreffende knop op onze website of in de betreffende offerte te klikken, worden afzonderlijk weergegeven in de loop van de besteltransactie en zijn bovendien voor uw rekening, voor zover de gratis levering niet is bevestigd.

6.3 Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen wij onredelijke extra kosten met zich meebrengen, zoals invoerrechten, belastingen of geldoverboekingskosten (overboekings- of wisselkoerskosten die door de banken in rekening worden gebracht), die u moet dragen.

6.4 U moet ook de kosten dragen die voortvloeien uit geldoverdrachten in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie wordt geïnitieerd.

6.5 De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven door op de betreffende knop op onze website te klikken of worden vermeld in de betreffende offerte.

6.6 Tenzij bij de betreffende betaalmethoden anders is aangegeven, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

7.Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen kunt u vinden door op de betreffende knop op onze website of in de betreffende offerte te klikken.

7.2 Als u consument bent, is het volgende wettelijk geregeld: Het risico dat het verkochte artikel tijdens de verzending per ongeluk wordt vernietigd of beschadigd, gaat pas op u over bij aflevering van het betreffende artikel, ongeacht of de verzending al dan niet verzekerd is. Deze voorwaarde geldt niet als u zelfstandig opdracht heeft gegeven aan een transportbedrijf dat niet door ons is aangewezen of aan een persoon die anderszins is aangesteld om de verzending uit te voeren.

8.Wettelijk recht op garantie

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de “Garantie”-bepalingen in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze SBT's en klantgegevens zijn aangemaakt door de in IT-recht gespecialiseerde advocaten die werkzaam zijn bij de dealervereniging en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. Merchant Association Management AG garandeert de juridische veiligheid van de teksten en aanvaardt aansprakelijkheid in geval van waarschuwingen. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de volgende website: https://www.haendlerbund.de/de/services/legal security/agb-service.

laatste update: 29.112022