Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

FIJNE ACCESSOIRES

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een 'consument' is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit die voor het overgrote deel niet kan worden toegeschreven aan hetzij zijn commerciële, hetzij zijn onafhankelijke beroepsactiviteiten.)

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag, 


-  waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, bezit heeft genomen van de producten, op voorwaarde dat u één of meerdere producten heeft besteld in het kader van een standaardbestelling en dit/deze product(en) uniform wordt/worden geleverd;

-  waarop u of een derde partij door u aangewezen, die niet de vervoerder is, het laatste product in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere producten heeft besteld in het kader van een standaardbestelling en deze producten afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Selva Technik GmbH, Hachestraße 66, 45127 Essen, telefoonnummer: +49 (0) 201 1899 177, e-mailadres: kundenservice@selva.de) via middel van een duidelijke verklaring (bijv.G een per post verzonden brief of een e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te vrijwaren, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten, terugbetalen (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden meest redelijke standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de melding hierover hebben ontvangen de herroeping van dit contract van u. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u oorspronkelijk bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling betaalt u geen kosten.


Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat de producten aan ons zijn geretourneerd of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de producten naar ons heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder valt.

U dient de producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum aan ons te retourneren of over te dragen  dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline wordt aangehouden als u de producten vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

U draagt ​​de directe kosten voor het retourneren van de producten.

Een eventuele waardevermindering van de producten dient u alleen te betalen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan handelingen met u die niet noodzakelijk waren voor het controleren van de staat, kenmerken en functionaliteit van de producten.

Criteria voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet beschikbaar voor contracten

  • voor de levering van producten, die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument van belang is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de consument;
  • voor de levering van producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden wordt;
  • voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van het contract is overeengekomen, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor het bezorgen van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
  • voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na de levering is verwijderd;
  • voor de levering van producten indien deze na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd, afhankelijk van de staat ervan;
  • voor levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.Specimen - herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.)

- Aan Selva Technik GmbH, Hachestraße 66, 45127 Essen, e-mailadres: kundenservice@selva.de :

- Ik/wij (*) herroep/herroep hierbij het door mij/ons gesloten contract (*) ) betreffende de aankoop van de volgende producten (*)/
  het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum

( *) Streep de foute optie door.