?

HANDGEMAAKT IN DUITSLAND
30 dagen geld-terug-garantie

Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

horlogekasten | Bekijk Winder

creditcardgevallen | Portemonnees

Manchetknopen

wijn | Geesten

FIJNE ACCESSOIRES

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop op deze website:

MANUFAKTURWERK.COM IS EEN AANBIEDING VAN:

Manufakturwerk GmbH

Hongkong St. 5

20457 Hamburg

Duitsland

Gemachtigde bestuurders: Axel Kmonitzek, Prof. Dr. Ebbo Tücking

Ingeschreven bij de Arrondissementsrechtbank van Hamburg HRB 157831

 1. TOEPASSINGSGEBIED

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop.

Sommige voorwaarden van de AV gelden alleen voor u als u een consument bent in de zin van 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). U bent een consument als de aankoop van de producten niet in de eerste plaats kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. In elk afzonderlijk geval wijzen wij uitdrukkelijk op de beperkte geldigheid van de verordening.

 1. CONTRACTUELE PARTNER, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Het koopcontract wordt afgesloten met Manufakturwerk GmbH.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het verzenden van de bestelling ontvang je nog een bevestigingsmail.

Een bindend contract kan ook vooraf als volgt tot stand komen:

Als u ervoor heeft gekozen om met creditcard te betalen, wordt het contract gesloten op het moment dat de creditcard wordt belast.

Als u de PayPal-betaalmethode heeft gekozen, komt het contract tot stand op het moment dat u de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt.

Als u de betalingsmethode SOFORT-overboeking heeft gekozen, komt het contract tot stand wanneer de betalingsopdracht aan SOFORT GmbH is bevestigd.

De talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van het contract zijn Duits en Engels.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de Algemene Voorwaarden ook te allen tijde hier op deze pagina inzien. Uw eerdere bestellingen zijn om veiligheidsredenen niet langer toegankelijk via internet.

 1. LEVERINGSVOORWAARDEN

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten in rekening worden gebracht. (Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.) De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van het afleveradres. De exacte kosten zijn te zien in de winkelwagen. Neem gerust contact op met onze klantenservice: info@manufakturwerk.com

We verwerken inkomende bestellingen op werkdagen binnen 48 uur en verzenden ze vervolgens met Deutsche Post, DPD, UPS of FedEx. Onze standaard verzending duurt in totaal 2 tot 5 dagen binnen de EU en 6 tot 8 dagen buiten de EU (mits het product op voorraad is).

In de EU wordt verzending aangeboden naar de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, de Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije. We verzenden onze producten ook naar de meeste landen buiten de EU.

 1. PRIJZEN EN VERZENDING

(1) De prijzen op de website van de verkoper zijn inclusief de momenteel geldende btw

(2) De verkoper informeert de klant over eventuele verzendkosten en extra kosten voor bijvoorbeeld geschenkverpakkingen tijdens het bestelproces, voordat de bestelling wordt geplaatst. De klant draagt ​​de verzendkosten en extra kosten die worden weergegeven in het bestelproces. De verzendkosten kunnen per land van ontvangst verschillen. De uiteindelijke kosten worden weergegeven in het bestelproces. Alle toepasselijke belastingen worden weergegeven. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice viainfo@manufakturwerk.de

 1. BETALING

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Creditcard

Uw creditcard wordt belast na voltooiing van de bestelling.

PayPal

U betaalt het factuurbedrag via de online provider PayPal. U dient zich daar te registreren of u eerst aan te melden, u te identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Klarna-factuur

Onze partner Klarna accepteert alleen de betalingswijze factuur voor bestellingen uit de volgende landen: Duitsland, Nederland en Oostenrijk. De betalingsgegevens ontvang je apart van onze partner Klarna per e-mail.

SOFORT Banking

We bieden ook ONMIDDELLIJKE overdracht aan. Hiermee ontvangen wij direct het overboekingskrediet. Dit versnelt het hele bestelproces. Het enige wat je nodig hebt is het rekeningnummer, bankcode, pincode en TAN. Met behulp van het beveiligde betalingsformulier van SOFORT GmbH, dat niet toegankelijk is voor retailers, plaatst SOFORT-overboeking automatisch en in realtime een overboeking op uw online bankrekening. Het aankoopbedrag wordt direct en rechtstreeks op de bankrekening van de winkelier overgemaakt. Als u kiest voor de SOFORT-overboekingsbetaalmethode, wordt aan het einde van het bestelproces een vooraf ingevuld formulier geopend. Hierop staat al onze bankrekening. Bovendien worden het bedrag en het doel van de overboeking al weergegeven in het formulier. U moet nu het land selecteren waar u uw online bankrekening heeft en de bankcode invoeren. Vul dan dezelfde gegevens in als bij het aanmelden voor internetbankieren (rekeningnummer en pincode). Bevestig uw bestelling door de TAN in te voeren. Direct nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. In principe kan iedere internetgebruiker SOFORT als betaalmiddel gebruiken als hij een geactiveerde internetbankierrekening heeft met een PIN/TAN-procedure. Houd er rekening mee dat SOFORT bij enkele banken nog niet beschikbaar is. U kunt hier meer informatie vinden over of uw bank deze service ondersteunt:klarna.com/sofort

 1. TITELBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

 1. SCHADE IN TRANSIT

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke gebreken dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekering te kunnen doen gelden.

 1. ANNULERINGSBELEID

Herroepingsrecht

Binnen de EU heeft u het recht om deze overeenkomst te herroepen a) de producten van Manufakturwerk GmbH binnen 30 dagen en b) alle andere producten binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden. De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag nadat u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Manufakturwerk GmbH, Shanghaiallee 8, 20457 Hamburg info@manufakturwerk.de) een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om te annuleren sturen dit om het contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolg ontslag

Als je ervoor kiest om dit contract te herroepen, zullen we alle betalingen die je hebt gedaan terugbetalen. Dit zal zonder onnodige vertraging gebeuren en in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de door u geretourneerde goederen of het bewijs dat u de goederen naar ons heeft teruggestuurd. De kosten van de eerste levering zijn uitgesloten van de terugbetaling. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen binnen de EU. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Vrijstelling herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen: A) De levering van niet-geprefabriceerde goederen die gebaseerd is op een individueel verzoek of de individuele beslissing van de consument of de goederen zijn duidelijk gepersonaliseerd. B) De levering van verzegelde goederen die na levering zijn geopend en daarom om gezondheids- en hygiënische redenen niet meer zijn goedgekeurd voor retournering.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Manufakturwerk GmbH

Hongkong St. 5

20457 Hamburg

Duitsland

info@manufakturwerk.com

Ik/wij ( ) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons ( ) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen ( )
/het verlenen van de volgende dienst ( )

Besteld op ( )/ontvangen op ( )

Naam consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen indien melding op papier)

datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 1. GARANTIE EN GARANTIE

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken

In het geval van gebruikte artikelen is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen.

Bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agentenin geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid in geval van opzettelijke of grove nalatigheid plichtsverzuim evenals kwaadwilligheid bij het schenden van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) binnen het kader van een garantiebelofte, voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid verenigbaar is.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de winkel.

Manufakturwerk GmbH is niet aansprakelijk voor gebreken aan de goederen die uitsluitend te wijten zijn aan het feit dat u de goederen verkeerd of ongepast hebt opgeslagen. De bepaling van § 477 BGB blijft onaangetast, d.w.z. als u een consument bent en een dergelijk gebrek wordt zichtbaar binnen zes maanden na de risico-overdracht, d.w.z. nadat de goederen aan u zijn geleverd of u in gebreke bent gebleven bij de acceptatie (§ 446 BGB) , moeten we bewijzen dat het defect te wijten is aan uw onjuiste of ongepaste opslag van de goederen. Indien wij hiertoe niet in staat zijn of indien de oorzaak van de gebrekkige toestand of het tijdstip waarop deze oorzaak zich voordeed onduidelijk blijft, het vermoeden in uw voordeel dat het gebrek reeds aanwezig was op het moment van levering of de vertraging in aanvaarding optrad. Dit geldt niet als de veronderstelling onverenigbaar is met het soort goederen of het gebrek.

Manufakturwerk is evenmin verantwoordelijk voor schade aan horloges waarbij de armband of de springbar is losgekomen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor armbanden die vast komen te zitten in bijvoorbeeld de Apple Watch. Informatie over de aard van de goederen, hun geschiktheid voor specifieke doeleinden en hun gebruik vindt u in onze productinformatie over de goederen (beschrijving op onze website, gebruiksaanwijzing, enz.).

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,

indien de oorzaak van de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid,

in de mate van een garantie die we hebben aangenomen,

in het geval van frauduleus verzwijgen van gebreken, evenals

voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

Voor lichte nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten zijn wij alleen aansprakelijk in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen). In dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar was op het moment dat het contract werd gesloten (waarde van de goederen in de bestelling), waarvan het optreden typisch moet worden verwacht.

In alle andere opzichten is onze aansprakelijkheid - ook voor plaatsvervangende agenten - uitgesloten.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ingezonden goederen van derden, zoals sluitingen of horloges van andere fabrikanten.

 1. KORTINGSCODES

(1) Meerdere kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd voor één aankoop

(2) Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt voor reeds afgeprijsde artikelen.

 1. CADEAUBONNEN

(1) De aankoop van een cadeaubon is definitief. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld.

(2) Cadeaubonnen zijn drie jaar geldig vanaf de datum van aankoop en kunnen zowel online als in de winkels van Horizn Studios worden ingewisseld.

(3) Cadeaubonnen gekocht bij Manufakturwerk GmbH worden uitgegeven in EUR en kunnen worden ingewisseld in de winkel in Hamburg en op manufakturwerk.de.

.
NL
EUR €
NL