?

HANDGEMAAKT IN DUITSLAND
30 dagen geld-terug-garantie

Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

horlogekasten | Bekijk Winder

creditcardgevallen | Portemonnees

Manchetknopen

wijn | Geesten

FIJNE ACCESSOIRES

Hier kunt u direct en eenvoudig naar toe, voor een ongecompliceerde opzegging of omruiling: >RETOURPORTAL<
  1. HERROEPINGSRECHT

Binnen de EU heeft u het recht om dit contract a) binnen 30 dagen voor producten van Manufakturwerk GmbH en b) voor alle andere producten binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. Houd er rekening mee dat retourneren niet mogelijk is vanwege slijtage, krassen op de sticker of vervaging van de printkleuren/leer.

Gepersonaliseerde producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Houd er rekening mee dat als een van meerdere artikelen die als set zijn gekocht wordt geretourneerd, het verschil tussen de normale prijs van het artikel en de kortingsprijs wordt afgetrokken van de terugbetaling.

De herroepingstermijn is 30 of 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail support@manufakturwerk.com). Gepersonaliseerde producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Houd er rekening mee dat terugbetalingen worden gedaan met dezelfde betalingsmethode als de oorspronkelijke betaling. Als je je aankoop hebt betaald met een Horizn Studios-cadeaubon, ontvang je een tegoed voor toekomstige bestellingen.

Dit herroepingsrecht kan per verkooppunt verschillen. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de betreffende contractpartner.

  1. GEVOLGEN VAN INTREKKING

Als u dit contract herroept, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode gebruikt dan die van het kiezen van de goedkoopste standaard levering die ons wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het retourneren van goederen uit de EU/VK. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

  1. VOORBEELD ANNULERINGSFORMULIER

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Manufakturwerk GmbH

Hongkong Straat 5

20457 Hamburg

Duitsland

E-mailadres:support@manufakturwerk.com

Ik/wij () herroep/herroepen hierbij het door mij/ons () gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen ()/het verlenen van de volgende dienst ()

Besteld op (__/__/____)/ontvangen op (__/__/____)

Naam consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen indien melding op papier)

datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

.