?

HANDGEMAAKT IN DUITSLAND
30 dagen geld-terug-garantie

Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

horlogekasten | Bekijk Winder

creditcardgevallen | Portemonnees

Manchetknopen

wijn | Geesten

FIJNE ACCESSOIRES

Privacy

Opmerkingen over gegevensbescherming

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ons bewust van het belang van de verwerking van persoonsgegevens voor de betreffende gebruiker en nemen daarom alle relevante wettelijke vereisten in acht. De bescherming van uw privacy is voor ons van het grootste belang. Daarom is de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming voor ons een vanzelfsprekendheid.


Verantwoordelijke instantie


Deze website wordt beheerd door


Manufakturwerk GmbH

Shanghaiallee 8

20457 Hamburg

info@manufakturwerk.com


Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via: info@manufakturwerk.de


Gegevensverzameling en opslag


U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en stellen ons niet in staat om conclusies te trekken over uw persoon.


Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens over u:

 • Contactgegevens inclusief uw e-mailadres
 • Uw accountgegevens
 • online-ID's

Wat zijn online-ID's? Wanneer een website wordt bezocht, verzendt de browser doorgaans informatie over het browsertype en de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL, het IP-adres, de bestandsnaam, de toegangsstatus, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de datum en tijd van het serververzoek (zogenaamde online identifiers).


Doel


We verzamelen, bewaren en verwerken persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt. Dit geldt voor

 • de volledige verwerking van uw aankoop, inclusief eventuele latere garanties,
 • voor onze diensten,
 • de technische administratie,
 • en voor eigen marketingdoeleinden,
 • voor onze interne statistische analyse, en
 • om de nieuwsbrief te versturen

Rechtsgrond


De verwerking van uw gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgrond:

 • Uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a) AVG)
 • om een ​​contract met u uit te voeren (Art. 6 lid 1 lit. b) AVG)
 • legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f) AVG), namelijk om ons aanbod te verbeteren, om te beschermen tegen misbruik, voor onze statistieken.

Gegevensontvanger & gegevensoverdracht naar derde landen


Om het contract uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan dienstverleners, voor zover dit nodig is voor de orderverwerking en levering van uw goederen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of anderszins doorgegeven aan derden, die ook buiten de EU kunnen zijn gevestigd, als dit nodig is voor de contractverwerking of facturering. Gegevens worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie. De doorgifte naar derde landen buiten de Europese Unie vindt plaats op basis van wettelijke contractuele bepalingen die bedoeld zijn om een ​​adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen en die u op verzoek kunt inzien.

De op deze manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan ​​en vindt niet plaats met een van de door ons ingeschakelde dienstverleners.


Gegevensbronnen


Wij ontvangen de gegevens van u (ook over de apparaten die u gebruikt).


Opslagtijd


We slaan gegevens als volgt op:


 • Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd nadat de fiscale en commerciële bewaartermijnen zijn verstreken, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken dit, wat wettelijk is toegestaan ​​en via welke wij u hieronder informeren.
 • Als wij de gegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang, maximaal zolang uw belang bij het wissen of anonimiseren daar niet tegen opweegt.

Gewettigde belangen


Bij de verwerking van uw gegevens streven wij de volgende legitieme belangen na:

 • Verwerking van verkoopcontracten, inclusief nakoming van contractuele garantieclaims
 • Ons aanbod verbeteren
 • Bescherming tegen misbruik
 • Statistieken

Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens


Bij de verwerking van uw gegevens werken wij samen met de volgende dienstverleners die toegang hebben tot uw gegevens:

 • verzendserviceproviders
 • Webhostingprovider
 • Aanbieders van sociale-mediaplatforms
 • Advertentienetwerken (voor advertenties)
 • Aanbieder van webanalysetools

Uw rechten als betrokkene


U hebt het recht - soms onder bepaalde voorwaarden -

 • informatie opvragen over de verwerking van uw gegevens,
 • corrigeer uw gegevens,
 • om uw gegevens te laten verwijderen of blokkeren,
 • om de verwerking te beperken,
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens,
 • ontvang uw gegevens in een overdraagbaar formaat en verzend deze naar een derde partij,
 • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de toekomst intrekken en
 • een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit over ontoelaatbare gegevensverwerking.

Vereiste of verplichting om gegevens te verstrekken


Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de enquête, is het verstrekken van gegevens niet vereist of verplicht.


Meer informatie over gegevensbescherming

E-mail nieuwsbrief


Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of apart door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via de daartoe voorziene afmeldlink in de nieuwsbrief.


Cookies


Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies).Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of cookies accepteert voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.


We gebruiken de volgende cookies:


1) sessiecookies

De sessiecookies (ook wel sessiecookies genoemd) worden verwijderd nadat u uw browser sluit.

2) Langdurige cookies

We gebruiken cookies die op uw harde schijf blijven staan. De vervaltijd is voor uw gemak ingesteld op een toekomstige datum. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat je al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen je voorkeur hebben (zogenaamde langetermijncookies).

3) Gebruik van cookies van derden

We werken samen met een aantal advertentiepartners die ons helpen ons internetaanbod en de Horizn Studios-website interessanter voor u te maken. Daarom worden bij een bezoek aan Horizn Studios ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke cookies die na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. Cookies van partnerbedrijven worden meestal na enkele dagen of maximaal 24 maanden verwijderd, in sommige gevallen zelfs na meerdere jaren. De cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Gegevens worden alleen verzameld onder een gebruikers-ID, die nooit wordt samengevoegd met uw persoonlijke gegevens.


U kunt te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalyse door ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen via support@horizn-studios.com.


Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken . De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast worden op deze website uitbreidingen van het aanbod van Google Analytics met betrekking tot display-advertenties geïmplementeerd (bijv.B: Remarketing, Google Display Network-vertoningsrapportage, DoubleClick Campaign Manager-integratie of Google Analytics-demografische en interesserapporten) Met behulp van de advertentie-instellingen kunnen gebruikers Google Analytics blokkeren voor display-advertenties. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op de link klikken om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen. Op uw eindapparaat wordt een opt-out-cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.


Social media plug-ins met behulp van de "2-klik-oplossing"


 1. a) Gebruik van sociale plug-ins van Facebook met behulp van de "2-klik-oplossing"

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Deze dienst wordt aangeboden door het bedrijf Facebook Inc. ("Aanbieder"). Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier. Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plug-ins met behulp van een zogenaamde "2-klik-oplossing" in de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er geen verbinding met de Facebook-servers tot stand wordt gebracht. Uw browser maakt alleen een directe verbinding met de Facebook-servers wanneer u de plug-ins activeert en dus uw toestemming geeft voor gegevensoverdracht. De inhoud van de betreffende plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-in te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en daar aan uw contacten weergegeven. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook.


 1. b) Gebruik van sociale plug-ins van twitter met behulp van de "2-klik-oplossing"

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de microblogdienst Twitter gebruikt. Deze dienst wordt aangeboden door de bedrijven Twitter Inc. ("Aanbieder"). Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk vindt u hier. Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plug-ins met behulp van een zogenaamde "2-klik-oplossing" in de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er geen verbinding met de Twitter-servers tot stand wordt gebracht. Uw browser maakt alleen een directe verbinding met de Twitter-servers wanneer u de plug-ins activeert en dus uw toestemming geeft voor gegevensoverdracht.De inhoud van de betreffende plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-in te integreren, ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Twitter-account hebt of momenteel niet ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser naar een Twitter-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Tweet"-knop te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Twitter-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Twitter gepubliceerd en daar op uw Twitter-account weergegeven. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Twitter.


 1. c) Gebruik van sociale plug-ins van Google+ met behulp van de "2-klik-oplossing"

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Google+ gebruikt. Deze dienst wordt geleverd door Google Inc. ("Aanbieder"). Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Een overzicht van de Google-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier. Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plug-ins met behulp van een zogenaamde "2-klik-oplossing" in de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er geen verbinding met de Google-servers tot stand wordt gebracht. Uw browser maakt alleen een directe verbinding met de Google-servers wanneer u de plug-ins activeert en dus uw toestemming geeft voor gegevensoverdracht. De inhoud van de betreffende plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-in te integreren, ontvangt Google de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Google+ profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "+1"-knop te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op Google+ en daar weergegeven aan uw contacten. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google.Twitter


Twitter is een microblogdienst van het Amerikaanse bedrijf Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103). Als u een van onze online diensten oproept die een Twitter-knop bevat, maakt uw browser ook een directe verbinding met de Twitter-servers en laadt de knop van daaruit. Er wordt informatie aan Twitter doorgegeven over welke specifieke online dienst is opgeroepen, ook als u niet bent ingelogd. Als u op de Twitter-knop klikt en informatie "tweet" via het Twitter-venster dat wordt geopend, verzendt u de informatie naar Twitter, zoals gepubliceerd in uw Twitter-gebruikersprofiel.Meer informatie over het verzamelen, evalueren en verwerken van uw gegevens door Twitter en uw gerelateerde rechten vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter, die beschikbaar is op U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in de accountinstellingen onder

LinkedIn


Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer een van onze pagina's wordt geopend die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop "Aanbevelen" van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn opBuitenbrein


Op onze website gebruiken we de technologie van de provider Outbrain UK Ltd. ("Buitenbrein"). Deze technologie stelt ons in staat om door het gebruik van cookies, die op uw computer/eindapparaat worden opgeslagen, uw aandacht te vestigen op aanvullende inhoud op onze website of op websites van derden die ook voor u interessant kunnen zijn. De aanbevelingen die door Outbrain zijn geïntegreerd, worden bepaald op basis van de inhoud die u tot nu toe hebt gelezen. De inhoud wordt technisch gecontroleerd en automatisch aangeleverd door Outbrain. De weergave vindt plaats op pseudonieme basis. Persoonlijke gegevens worden hier niet opgeslagen. Om geschikte inhoud te selecteren, gebruikt de cookie informatie over de apparaatbron, het browsertype en uw IP-adres, die volledig is geanonimiseerd door het laatste octet te verwijderen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Outbrain en de mogelijkheid van bezwaar vindt u hier.SurveyMonkey


Voor het uitvoeren van klantonderzoeken (bijv. "Wat vindt u van onze website?"), gebruiken we software van de provider SurveyMonkey op onze website. Bij deelname aan enquêtes worden de voor het proces benodigde technische gegevens en de door u ingevoerde gegevens doorgegeven. Persoonsgegevens worden hierdoor niet aangetast. Om meervoudige deelname te voorkomen en om de enquêtesoftware op uw behoeften af ​​te stemmen, plaatst SurveyMonkey cookies op uw computer, die worden gebruikt om anonieme gebruiksprofielen aan te maken. Zie het privacybeleid van SurveyMonkey voor meer informatie.


Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u de opslag van cookies deactiveren in uw browserinstellingen voor onze site of in het algemeen. Informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.


ProductenUp


Productsup biedt cloudgebaseerde software voor het beheren en optimaliseren van productgegevens. Dit zorgt ervoor dat productrelevante gegevens consistent en up-to-date zijn op alle platforms. Om het succes van individuele producten op verschillende platforms te evalueren, plaatst Productsup cookies op de eindapparaten van de websitegebruiker. Er worden onder geen enkele omstandigheid persoonlijke gegevens verzonden, alleen productpaginaweergaven en aankopen worden anoniem verwerkt door Productsup en geëvalueerd voor analytische doeleinden. Hierdoor kunnen zowel productpresentaties als verkoopstromen worden geoptimaliseerd.Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier.